Domů / Reklamace

Reklamace

REKLAMAČNÍ ŘÁD

ZÁRUČNÍ DOBA, REKLAMACE

Veškeré zboží má dostatečně dlouhou dobu exspirace, odpovídající charakteru potraviny. Pohybuje se zpravidla v rozmezí 12 až 48 měsíců. Datum minimální trvanlivosti je pak vždy vyznačeno na obalu zboží.  

POSTUP REKLAMACE

Zákazník nás může kontaktovat telefonicky nebo elektronickou poštou na adrese fan@fansladidla.cz a následně domluvíme další postup vyřízení reklamace.

  1. Reklamaci zákazník nemusí dopředu ohlašovat, může reklamované zboží poslat zpět a ke zboží přiloží průvodní dopis k reklamaci. Zboží zákazník zašle na adresu prodejce: F&N dodavatelé, s.r.o., U Cihelny 225, 277 15 Tišice.
  2. Reklamované zboží musí být zabaleno do vhodného přepravního obalu, protože prodejce neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.
  3. V případě neoprávněné reklamace nemá zákazník nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani prodejce nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv spotřebitele).
  4. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného ve výši nutných nákladů k doručení (tyto náklady musí zákazník doložit dokladem o přepravě).


VYŘÍZENÍ REKLAMACE

Prodejce vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta na pro vyřízení reklamace je 30 dní od převzetí reklamace prodejcem.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dána zákonem č. 89/2012 Sb.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

  1. Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že prodejce nesplní smluvené podmínky dodání. Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 1829 a § 1840 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.
  2. Právo prodejce na odstoupení: Prodejce je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale prodejce vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

 

POSTUP PŘI ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí prodejce zákazníkovi a zákazník prodejci veškerá přijatá plnění.
Zákazník může od smlouvy odstoupit tak, že tuto skutečnost oznámí prodejci na emailovou adresu fansladidla@fansladidla.cz  nebo tuto skutečnost oznámí písemně na adresu provozovatele.

Při odstoupení uveďte číslo objednávky a datum nákupu.

Pro vrácení plné částky musí být zboží zaslané zpět prodejci v neporušeném stavu, nepoškozené, nerozbalené, kompletní (včetně všech poskytnutých dokladů a originálního obalu).

ROZPOR Z KUPNÍ SMLOUVOU

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), postupuje se v souladu s ustanovením § 2095, 2096 Občanského zákoníku.

V Tišicích, 1.6.2019