NAD 1.000,- Kč - DOPRAVA ZDARMA

Domů / Ochrana osobních údajů
Výrobci
Články
  Anketa
  Zavařujete okurky?
  50 % (1)
  0 % (0)
  50 % (1)

  Celkem hlasovalo: 2

  Ochrana osobních údajů

  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu s čl. 28 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR). 

  2. Za účelem obchodní činnosti, konkrétně uzavření obchodní smlouvy (čili dle obchodního zákoníku přijetím objednávky),  jsou zpracovávány a evidovány tyto údaje o zákaznících, v souladu se zákonem č. 234/2004 Sb. o DPH, č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu a č. 563/1991 Sb. o účetnictví:

  - jméno a příjmení  
  - email  
  - doručovací adresa  
  - telefon 
  - IČ a DIČ u fyzických osob podnikatelů 
  - fakturační adresa u fyzických osob podnikatelů

  Údaje jsou evidovány v databázi eshopu a v účetním softwaru prodávajícího za účelem těchto činností:

  - objednávka
  - nákup bez registrace
  - registrace
  - fakturace

  Doba archivace: 10 let

  3. Za účelem marketingu jsou zpracovávány a evidovány níže uvedené údaje o zákaznících.

  Za účelem zasílání Newsletteru: údaje jsou zpracovávány a evidovány na základě výslovného souhlasu se zasíláním newsletteru.

  - jméno a příjmení
  - email

  Zveřejnění referencí: na základě výslovného souhlasu od zákazníka 

  4. Zákazník má nárok požadovat od prodávajícího následující:

  - potvrzení o zpracování osobních údajů 
  - opravu osobních údajů: lze provést osobně v on-line formuláři 
  - výmaz, pakliže uchování osobních údajů nenařizuje platná legislativa  
  - přenos osobních údajů k jinému subjektu

  5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

  6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. V tom případě prodávající uzavírá se zpracovatelem smlouvu o ochraně osobních údajů.

  7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou s ohledem na platnou legislativu a oprávněný zájem prodávajícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

  8. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.